TIÊU HỦY GẦN 30 TẤN THỊT LỢN BỊ DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,228

22/02/2019

TIÊU HỦY GẦN 30 TẤN THỊT LỢN BỊ DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG

Gần một tháng nay, dịch lở mồm long móng ở vật nuôi đã xuất hiện tại một số địa phương của tỉnh Quảng Bình. Toàn tỉnh đã có gần 30 tấn thịt lợn phải đem tiêu hủy, hàng trăm gia súc nhiễm bệnh. Công tác dập dịch hiện được triển khai khẩn trương và bước đầu cơ bản khoanh được vùng dịch.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?