CƯỠNG CHẾ BÃI TẬP KẾT VẬT LIỆU TRÁI PHÉP

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 16,475

Ngày đăng: 15/03/2019

CƯỠNG CHẾ BÃI TẬP KẾT VẬT LIỆU TRÁI PHÉP

Trước tình trạng các bãi tập kết vật liệu trái phép chây ì không chấp hành quy định của thành phố Đà Nẵng, ngày 14/3/2019, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị chức năng quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành xử lý cưỡng chế các bãi tập kết vật liệu trái phép này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?