ĐÀ NẴNG THÔNG TIN VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2019

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 39,070

10/03/2019

ĐÀ NẴNG THÔNG TIN VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2019

# Dư luận tại TP Đà Nẵng cho rằng, bảng giá đất mới ban hành năm 2019 gây ảnh hưởng đến người dân và các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố. Xung quanh câu chuyện này, sở TNMT TP Đà Nẵng khẳng định việc ban hành bảng giá đất mới là đúng với các quy định pháp luật về đất đai .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?