GIÁM SÁT THU PHÍ BOT BẰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 16,196

Ngày đăng: 29/03/2019

GIÁM SÁT THU PHÍ BOT BẰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM

Ngày 29/3, Tổng cục Đường bộ VN vừa chính thức đưa hệ thống phần mềm vào quản lý, giám sát, khai thác dữ liệu thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ vào hoạt động. Đây là thực hiện tự động, tức thời, đảm bảo tính khách quan trong việc giám sát thu phí và là công cụ khách quan để nhà đầu tư BOT giám sát nhà cung cấp dịch vụ thu phí khi triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?