HỖ TRỢ HƠN 6 TỶ ĐỒNG CHO VÙNG BỊ THIÊN TAI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,116

13/03/2019

HỖ TRỢ HƠN 6 TỶ ĐỒNG CHO VÙNG BỊ THIÊN TAI

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định bổ sung kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 năm 2017.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?