LÀO CAI: VỠ HỤI GẦN 25 TỶ ĐỒNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 32,890

Ngày đăng: 13/03/2019

LÀO CAI: VỠ HỤI GẦN 25 TỶ ĐỒNG

Trong số 67 người “chơi hụi” ở Phú Nhuận thì chủ yếu là nông dân, tiểu thương và có cả những người là viên chức. Số tiền mà họ bỏ ra chơi từ vài chục triệu đến cả tỷ đồng, trong đó có những người thì tích góp, có người thì kinh doanh, nhưng có cả những người vay từ ngân hàng. Một bài học cảnh tỉnh cho việc huy động vốn theo hình thức chơi hụi, họ này. VŨ THẮNG/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?