LÒNG HỒ ĐẠI LẢI TRƯỚC NGUY CƠ BỊ “XẺ THỊT”

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 20,643

Ngày đăng: 27/03/2019

LÒNG HỒ ĐẠI LẢI TRƯỚC NGUY CƠ BỊ “XẺ THỊT”

Hồ Đại Lải từng được xem là nơi phục vụ nước sản xuất nông nghiệp cho hơn 2.000 hecta đất canh tác và có chức năng gìn giữ, bảo tồn môi trường sinh thái, ngăn và xả lũ cho tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương lân cận. Thế nhưng, từ nhiều năm qua, lòng hồ bị lấn chiếm xây dựng trái phép, làm ảnh hưởng kết cấu lòng hồ, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?