TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG 2 THÁNG ĐẦU NĂM

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,025

Ngày đăng: 01/03/2019

TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG 2 THÁNG ĐẦU NĂM

Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 2.822 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.356 người, bị thương 2.169 người.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?