VIETJET AIR: CHẬM CHUYẾN VÀ LÙM XÙM CHUYỆN BỒI THƯỜNG HÀNH KHÁCH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 27,755

Ngày đăng: 30/03/2019

VIETJET AIR: CHẬM CHUYẾN VÀ LÙM XÙM CHUYỆN BỒI THƯỜNG HÀNH KHÁCH

Ai cũng biết mức bồi thường cho mỗi lần hủy hoặc chậm chuyến bay mà các hãng hàng không Việt Nam đang chi trả chẳng thấm vào đâu so với chi phí ăn uống ở sân bay, đi lại... hoặc công việc bị bỏ lỡ của hành khách. Mua bực vào người nhưng đến ngay việc nhận lại số tiền bồi thường của hãng cũng không dễ như nhiều người nhầm tưởng – cứ chuyển khoản là xong.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?