8 NGƯỜI TỬ VONG TRONG VỤ HỎA HOẠN KINH HOÀNG TẠI HÀ NỘI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,338

12/04/2019

8 NGƯỜI TỬ VONG TRONG VỤ HỎA HOẠN KINH HOÀNG TẠI HÀ NỘI

Thu mua phế liệu là ngành nghề có từ lâu đời, góp phần quan trọng vào việc thu gom phế liệu, rác sinh hoạt trong dân, làm sạch môi trường sống, giải quyết việc làm cho một bộ phận người lớn tuổi không còn đủ sức khỏe, không có trình độ chuyên môn. Ngành nghề này cũng góp phần tiết kiệm, tận dụng phế liệu phục vụ sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, mọi ngành nghề sản xuất – kinh doanh đều phải đảm bảo môi trường, sức khỏe và an toàn tính mạng con người. đạc biệt là các cơ sở thu mua phế liệu tự phát nằm trong các khu dân cư thường không tuân thủ các quy định về về kinh doanh, môi trường, phòng chống cháy nổ gây ra những thiệt hại về người và của do cháy nổ gây ra lớn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?