ĐẨY MẠNH TUYỀN TRUYỀN ATGT CHO HỌC SINH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,233

Ngày đăng: 12/04/2019

ĐẨY MẠNH TUYỀN TRUYỀN ATGT CHO HỌC SINH

90% số vụ tai nạn giao thông ở trẻ em liên quan đến học sinh và xu hướng này đang có chiều hướng gia tăng trong 2 năm gần đây. Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đối tượng học sinh, sinh viên, Phòng CSGT Hà Nội đã tổ chức buổi học ngoại khóa An toàn giao thông cho hơn 1.000 học sinh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?