HÒA BÌNH: “ĐẤT TẶC” LỘNG HÀNH, LIỆU CÓ XỬ LÝ DỨT ĐIỂM?

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 17,175

Ngày đăng: 11/04/2019

HÒA BÌNH: “ĐẤT TẶC” LỘNG HÀNH, LIỆU CÓ XỬ LÝ DỨT ĐIỂM?

Như trong các chương trình trước chúng tôi đã phản ánh thực trạng khai thác trái phép, không phép khoáng sản đất san lấp diễn ra trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, diễn ra trong suốt một thời gian dài mà không bị phát hiện, xử lý kịp thời. Mới đây các phòng ban chuyên môn của UBND huyện Lương Sơn cũng đã có những thông tin chính thức trả lời những vấn đề THQHVN phản ánh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?