NGUỒN NƯỚC ĐÀ NẴNG TIẾP TỤC NHIỄM MẶN NGHIÊM TRỌNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 17,938

Ngày đăng: 19/04/2019

NGUỒN NƯỚC ĐÀ NẴNG TIẾP TỤC NHIỄM MẶN NGHIÊM TRỌNG

Tính đến ngày 17-4, đã hơn 3 tháng nguồn nước của thành phố Đà Nẵng nhiễm mặn, độ mặn cao nhất là 2.112 mg/l. Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng Dawaco đã có báo cáo gửi các sở Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên - môi trường về tình hình nhiễm mặn trầm trọng tại cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?