PHÁT HIỆN NHIỀU SAI PHẠM CỦA NHÀ MÁY GỖ DĂM Ở QUẢNG TRỊ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 18,544

Ngày đăng: 17/04/2019

PHÁT HIỆN NHIỀU SAI PHẠM CỦA NHÀ MÁY GỖ DĂM Ở QUẢNG TRỊ

Sau khi THQH VN phát sóng phóng sự “Nhà máy dăm gỗ hoạt động trái phép” phản ánh tình trang có một số nhà máy gỗ dăm đã xây dựng trái phép tại địa bàn huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã tiếp thu phản ánh của THQHVN, thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan trong ngày hôm nay 17/4

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?