PHÁT TRIỂN XU HƯỚNG VIẾT VÀ ĐỌC SÁCH MỚI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,810

Ngày đăng: 23/04/2019

PHÁT TRIỂN XU HƯỚNG VIẾT VÀ ĐỌC SÁCH MỚI

, Ngày 23/4 là ngày Sách và bản quyền thế giới nhằm tôn vinh văn hóa đọc, thúc đẩy thái độ tôn trọng bản quyền tác giả trên phạm vi toàn thế giới. tại Việt Nam, Ngày hội sách đã diễn ra trên cả nước, góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Giữa thời đại hội nhập, xu hướng chọn và đọc sách của độc giả có nhiều thay đổi, thế hệ tác giả trẻ của Việt Nam đang chuyển mình để vừa thể hiện cái “tôi” trong tác phẩm của mình, vừa lan toả được thông điệp cụ thể.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?