TRỄ CHUYẾN, HÀNH KHÁCH NGỒI CẢ TIẾNG TRÊN MÁY BAY

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 19,394

Ngày đăng: 19/04/2019

TRỄ CHUYẾN, HÀNH KHÁCH NGỒI CẢ TIẾNG TRÊN MÁY BAY

Trễ chuyến hàng giờ, khách phải chờ đợi, vạ vật tại phòng chờ sân bay là 1 chuyện. Tuy nhiên, có trường hợp được lên tàu bay nhưng hành khách vẫn phải chờ cả tiếng máy bay mới khởi hành. Hành khách tưởng được bay đúng giờ nhưng hóa ra là vẫn chậm chuyến. Ghi nhận của phóng viên THQHVN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?