HÒA BÌNH: GIẢI BÀI TOÁN XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,001

Ngày đăng: 22/05/2019

HÒA BÌNH: GIẢI BÀI TOÁN XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Một nhà máy vừa được Bộ TNMT cấp phép hoạt động xử lý chất thải nguy hại từ lĩnh vực công nghiệp, y tê, dịch vụ... góp phần giải bài toán bảo vệ môi trường ở tỉnh Hòa Bình nhưng lại đang có thông tin hoạt động này làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân ở huyện Lạc Thủy. Thực hư câu chuyện này thế nào, xin mời quý vị xem phóng sự sau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?