XỬ LÝ NGHIÊM NHỮNG LÁI XE VI PHẠM NỒNG ĐỘ CỒN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,187

Ngày đăng: 21/05/2019

XỬ LÝ NGHIÊM NHỮNG LÁI XE VI PHẠM NỒNG ĐỘ CỒN

Hiện nay, chúng ta mới chỉ tập trung vào công cụ hành chính là phạt tiền, phạt xong là hồ sơ lái xe lại như mới, tính giáo dục răn đe chưa cao. Bởi vậy, để công tác thực thi pháp luật có hiệu quả, vấn đề mấu chốt là phải quản lý được tái phạm và xử phạt lũy tiến với các vi phạm tái phạm, cưỡng chế thực thi nếu cần thiết...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?