HIỆU QUẢ TỔ ĐỘI TÀU THUYỀN ĐÁNH BẮT TRÊN BIỂN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,414

Ngày đăng: 09/06/2019

HIỆU QUẢ TỔ ĐỘI TÀU THUYỀN ĐÁNH BẮT TRÊN BIỂN

# Những năm trở lại đây, tại tỉnh Quảng Trị phát triển mạnh về tổ đội tàu thuyền sản xuất đánh bắt xa bờ, đặc biệt đã có nhiều tổ đội hay dòng họ và khai thác hiệu quả, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm từ biển.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?