KHÁNH HÒA TRIỂN KHAI MUA ĐIỆN MẶT TRỜI TỪ NGƯỜI DÂN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,305

Ngày đăng: 26/06/2019

KHÁNH HÒA TRIỂN KHAI MUA ĐIỆN MẶT TRỜI TỪ NGƯỜI DÂN

Giảm chi phí sử dụng điện và có thể bán lại điện cho công ty điện lực là những hiệu quả của hệ thống điện mặt trời áp mái. Hiện nay, các gia đình có hệ thống điện mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chính thức được bán điện cho Nhà nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?