HẬU GIANG: BỘ XÂY DỰNG VÀO CUỘC VỤ SẬP HỘI TRƯỜNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,601

Ngày đăng: 15/08/2019

HẬU GIANG: BỘ XÂY DỰNG VÀO CUỘC VỤ SẬP HỘI TRƯỜNG

Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được đưa vào sử dụng mới hơn nửa năm thì cách nay vài ngày bất ngờ sập đổ mái. Sự cố xảy ra tuy không gây thiệt hại về người nhưng khiến người dân sống ở địa phương này hoang mang, nhất là cán bộ, nhân viên đang làm việc trong Khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?