KHÓ KHĂN KHI TỰ CHỦ Ở CÁC BỆNH VIỆN MIỀN NÚI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 17,530

Ngày đăng: 21/08/2019

KHÓ KHĂN KHI TỰ CHỦ Ở CÁC BỆNH VIỆN MIỀN NÚI

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 14 bệnh viện công lập, trong đó có 5 bệnh viện tuyến tỉnh và 9 bệnh viện huyện thành phố. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đến nay 14/14 bệnh viện đã được giao tự chủ với tỷ lệ tự chủ từ 50-90%. Đến năm 2020 Lào Cai phấn đấu có 2 bệnh viện tự chủ 100% đó là Bệnh viện Nội tiết và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Tuy vậy, hiện nay việc tự chủ của các bệnh viện cũng còn những khó khăn vướng mắc nhất định. Ông Hoàng Quốc Hương - PGĐ Sở Y tế Lào Cai cho biết: “Cái giá dịch vụ y tế phải được tính đúng, tính đủ theo đúng lộ trình để làm cơ sử cho các đơn vị hạch toán tương đối để người ta tự chủ. Đối với Y tế miền núi thì còn rất khó khăn, đề Đảng, Nhà nước cần có chính sách ưu tiên, đầu tư đặc biệt cho y tế miền núi.” Vũ Thắng/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?