MỘT TUẦN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG 15 CA GHÉP TẠNG TẠI BÊNH VIỆN VIỆT ĐỨC HÀ NỘI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 22,498

Ngày đăng: 23/08/2019

MỘT TUẦN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG 15 CA GHÉP TẠNG TẠI BÊNH VIỆN VIỆT ĐỨC HÀ NỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?