NƯỚC SÔNG TÔ LỊCH ĐÃ ĐƯỢC LÀM SẠCH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 15,768

Ngày đăng: 15/08/2019

NƯỚC SÔNG TÔ LỊCH ĐÃ ĐƯỢC LÀM SẠCH

Đại diện Tổ chức xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản cũng khẳng định, một số thông tin cho rằng việc có hành động cản trở, phá hoại, cạnh tranh khi làm sạch sông Tô Lịch, là không đúng. Ông nhấn mạnh, các dự án làm sạch sông Tô Lịch đều vì lợi ích chung của người dân, TP. Hà Nội và các ban ngành tạo điều kiện và hỗ trợ đơn vị thí điểm hết mức có thể

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?