CHIẾN SĨ QUÂN HÀM XANH GIÚP DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,668

Ngày đăng: 23/01/2020

CHIẾN SĨ QUÂN HÀM XANH GIÚP DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động giúp đỡ người dân phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, mô hình “mỗi đơn vị nhận giúp đỡ ít nhất 1 thôn, bản biên giới vững mạnh, tiêu biểu” được đánh giá có nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần thắt chặt hơn tình cảm quân dân trên vùng biên giới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?