BỘ TRƯỞNG BỘ NN VÀ PTNT THĂM VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,187

Ngày đăng: 22/10/2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NN VÀ PTNT THĂM VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NN VÀ PTNT THĂM VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?