GIÁO VIÊN – NGƯỜI TIÊN PHONG ĐỔI MỚI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,149

Ngày đăng: 21/11/2020

GIÁO VIÊN – NGƯỜI TIÊN PHONG ĐỔI MỚI

Trong những năm qua, giáo dục nước nhà luôn nỗ lực đổi mới nhằm đào tạo ra những thế hệ phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, thích ứng với những biến đổi không ngừng của xã hội. Để có thể hoàn thành sứ mệnh, mục tiêu này, những người giáo viên, những người lái đò đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?