SAPA LÀO CAI PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ ĐỂ GIẢM NGHÈO

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,419

Ngày đăng: 02/12/2020

SAPA LÀO CAI PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ ĐỂ GIẢM NGHÈO

Là một trong ba xã đầu tiên của thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Mường Bo xác định xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với sản xuất, chuyển đổi kinh tế nông nghiệp, trong đó tập trung phát triển vùng trồng cây ăn quả. Sau gần 1 năm sáp nhập, cuộc sống của người dân nơi đây đã có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,7%. Mường Bo đã thực hiện kiên cố hoá 39km đường giao thông nông thôn với 96% hộ dân có nhà ở tiêu chuẩn. Vũ Thắng, Hồng Ngọc/THQHVN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?