BTL CẢNH SÁT BIỂN CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,624

Ngày đăng: 13/02/2020

BTL CẢNH SÁT BIỂN CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BTL CSB đã triển khai trong toàn lực lượng nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác phòng dịch nCoV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?