BÙNG NỔ XE HỢP ĐỒNG TRÁ HÌNH - CÁC CƠ QUAN THIẾU QUYẾT LIỆT - NHIỀU NHÀ XE RỜI BẾN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,738

Ngày đăng: 14/02/2020

BÙNG NỔ XE HỢP ĐỒNG TRÁ HÌNH - CÁC CƠ QUAN THIẾU QUYẾT LIỆT - NHIỀU NHÀ XE RỜI BẾN

Dù hiện nay có nhiều tồn tại trong quản lý đối với xe hợp đồng trá hình hay còn gọi là xe Limousine, hoạt động như xe tuyến cố định, cạnh tranh không lành mạnh với xe tuyến cố định, nhiều doanh nghiệp đăng ký tuyến rồi bỏ bến ra ngoài chạy dù. Nghị định 10/2020 sẽ tạo khung pháp lý ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực vận tải và đưa ra khuôn khổ pháp lý để siết chặt hơn hoạt động vận tải, đặc biệt là để ngăn chặn tình trạng “xe dù, bến cóc./

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?