HÀ NỘI: KHÓ KHĂN TRONG VIỆC XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÓNG CƯỜI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,297

Ngày đăng: 20/02/2020

HÀ NỘI: KHÓ KHĂN TRONG VIỆC XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÓNG CƯỜI

Mặc dù các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh bóng cười. Tuy nhiên, với thủ đoạn tinh vi, nên hoạt động này vẫn khó xử lý triệt để

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?