KIÊN GIANG: QUYẾT LIỆT ỨNG PHÓ HẠN MẶN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,303

Ngày đăng: 20/02/2020

KIÊN GIANG: QUYẾT LIỆT ỨNG PHÓ HẠN MẶN

Đến nay, hạn hán và xâm nhập mặn chưa ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân tỉnh Kiên Giang, tuy nhiên theo dự báo là sẽ khốc liệt hơn những năm trước. Để chủ động đối phó, Kiên Giang đã cho đắp nhiều đập tạm, ngăn ko cho nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?