UBND TỈNH THANH HÓA BẤT NHẤT TRONG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,636

Ngày đăng: 13/02/2020

UBND TỈNH THANH HÓA BẤT NHẤT TRONG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND ra quyết định không chấp thuận nhưng chỉ 2 tháng sau đó Phó Chủ tịch tỉnh lại ban hành văn bản xem xét đầu tư là cách chỉ đạo bất nhất của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với 1 dự án đặt tại huyện Tĩnh Gia. Cách làm này khiến dư luận đặt nghi vấn về năng lực tham mưu của các sở ngành địa phương?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?