BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH VĂN BẢN KHÓ HIỂU

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 14,008

Ngày đăng: 26/03/2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH VĂN BẢN KHÓ HIỂU

Nỗ lực gỡ nút thắt vụ việc kéo dài hơn 7 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tiếp ban hành 2 văn bản. Thế nhưng, tiếc thay, một văn bản bị nhận định là thiếu tính thực tiễn còn một văn bản lại mơ hồ về đối tượng áp dụng và có dấu hiệu của trái quy định pháp luật. Nguyên tắc của giải quyết vụ việc là phải dựa trên những cơ sở pháp lý tại thời điểm vụ việc diễn ra. Thế nhưng, chính việc loanh quanh tìm giải pháp giải quyết vụ việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các quy định pháp luật hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kéo dài sự chờ đợi công lý của hơn 3.000 học viên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?