XÃ HỘI CẦN NHỮNG NGƯỜI THỢ GIỎI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 15,377

Ngày đăng: 30/04/2020

XÃ HỘI CẦN NHỮNG NGƯỜI THỢ GIỎI

Dịp này bên cạnh việc ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh, các thầy cô giáo cũng luôn gắn với việc tư vấn, phân luồng cho các em, đây cũng là một trong những quy định mới tại Luật GD sửa đổi 2019. Việc học xong ra trường có việc làm hay không không phải là việc học trường nào, ngành nào mà phụ thuộc nhiều vào chính năng lực của bản thân mỗi người

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?