GIÁO DỤC CẦN CÓ ĐỊNH HƯỚNG CHO NỀN TẢNG SỐ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,977

Ngày đăng: 29/05/2020

GIÁO DỤC CẦN CÓ ĐỊNH HƯỚNG CHO NỀN TẢNG SỐ

Do ảnh hưởng của dịch,ngành Giáo dục đã phải cho học sinh nghỉ học và tiến hành dạy và học online. Qua một thời gian triển khai, nhiều ý kiến cho rằng để hội nhập sâu rộng với kỷ nguyên số, ngành Giáo dục cần có những nghiên cứu và có định hướng lâu dài đối với công nghệ hóa trong dạy và học.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?