LỜI HỨA KHÔNG THỂ THỰC HIỆN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 24,830

Ngày đăng: 28/05/2020

LỜI HỨA KHÔNG THỂ THỰC HIỆN

Liên quan đến hàng nghìn giáo viên hợp đồng thuộc các quận, huyện, thành phố Hà Nội mà Chuyển động 365 đã phản ánh trong suốt thời gian qua. Mới đây, các giáo viên thuộc các địa phương này tiếp tục gửi đơn thư phản ánh về việc hơn 1 năm đã trôi qua dù đã có chỉ đạo và các văn bản pháp lý gỡ khó của Bộ Nội vụ nhưng đến nay UBND thành phố Hà Nội vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?