MÔ HÌNH NGÂN HÀNG LƯU ĐỘNG ĐẨY LÙI NẠN TÍN DỤNG ĐEN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 14,491

Ngày đăng: 12/05/2020

MÔ HÌNH NGÂN HÀNG LƯU ĐỘNG ĐẨY LÙI NẠN TÍN DỤNG ĐEN

Đối với các tỉnh vùng cao Tây Bắc, do địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn nên nhiều người dân vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng dẫn đến tình trạng vay ngoài với lãi suất cao. Từ khi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) triển khai hệ thống ngân hàng lưu động bằng xe ô tô đã phát huy được hiệu quả rõ rệt trong việc giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, hạn chế nạn tín dụng đen.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?