NGƯ DÂN TỰ TIN VƯƠN KHƠI BÁM BIỂN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,030

Ngày đăng: 19/05/2020

NGƯ DÂN TỰ TIN VƯƠN KHƠI BÁM BIỂN

Bên cạnh lợi ích gắn liền với biển, Việt Nam luôn là quốc gia có nhiều nỗ lực trong việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, luôn đề cao tôn chỉ và mục tiêu của Công ước. Chính vì thế, bà con ngư dân luôn tự tin vươn khơi bám biển sản xuất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?