NHIỀU BẤT CẬP, LÚNG TÚNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,866

Ngày đăng: 18/05/2020

NHIỀU BẤT CẬP, LÚNG TÚNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Tình trạng các hộ dân nuôi trồng thủy sản tự ý xây dựng các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh mà không có xác nhận của chính quyền trên địa phận một số xã thuộc tỉnh Ninh Bình cho thấy nhiều bất cập, lúng túng trong công tác quản lý đất đai

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?