PHẦN MỀM LẬU: LỢI BẤT CẬP HẠI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,782

Ngày đăng: 27/05/2020

PHẦN MỀM LẬU: LỢI BẤT CẬP HẠI

Theo báo cáo của Liên minh phần mềm gọi tắt là BSA, tỷ lệ dùng phần mềm trái phép tại Việt Nam vẫn nằm trong nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á. Với tỷ lệ lên đến 74%, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp dùng phần mềm lậu đã đang và sẽ phải chịu nguy cơ an toàn, bảo mật thông tin.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?