TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI PHẤN ĐẤU LÀ TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 16,648

Ngày đăng: 22/05/2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI PHẤN ĐẤU LÀ TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO

Trong 5 năm qua, có hơn 15 nghìn học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở tất cả các hệ đào tạo. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt trên 70%. Kết quả đó đã góp phần nâng cao tỷ lệ người lao động qua đào tạo nghề của tỉnh. Tại Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trường phấn đấu xây dựng thành Trường Cao đẳng chất lượng cao với mục tiêu “Nhân văn – Kỹ thuật – Hội nhập”. Trong đó, sẽ có: 24 nghề trình độ cao đẳng, 27 nghề trình độ trung cấp, 30 nghề trình độ sơ cấp. Quy mô đào tạo từ 5.000 - 7.000 học sinh, sinh viên/năm. Đào tạo từ 8-10 nghề chất lượng cao, trong đó có cả các ngành nghề đạt cấp độ Quốc tế và khu vực ASEAN. VŨ THẮNG/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?