CHẬM GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG - TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,782

Ngày đăng: 05/06/2020

CHẬM GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG - TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

Liên quan đến giáo viên hợp đồng tồn đọng hàng chục năm qua, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, một số đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về việc giải quyết đối với số giáo viên này. Bộ trưởng cho biết, đã ký văn bản gửi cho tất cả các địa phương thực hiện theo Kết luận số 9028 của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ để xét đặc cách cho các giáo viên hợp đồng. Đến nay, một số tỉnh, thành đã xét xong, còn UBND Thành phố Hà Nội vẫn chưa giải quyết dứt điểm .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?