VIỆT NAM CÓ THÊM 2 BỘ KIT XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN COVID - 19

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,552

Ngày đăng: 05/06/2020

VIỆT NAM CÓ THÊM 2 BỘ KIT XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN COVID - 19

Cùng với các thành tựu nghiên cứu bộ Kit test phát hiện Covid 19 của các cơ quan chức năng. Hôm nay, Công ty cổ phần Sao Thái Dương chính thức công bố thành tựu nghiên cứu, sản xuất 2 bộ kit chẩn đoán phát hiện vi rút SARS-CoV-2 mang tên One-step RT-PCR Covid-19 kit THAI DUONG và RT-LAMP Covid-19 Kit THAI DUONG.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?