ÁP DỤNG CẤY MÁY CÓ HIỆU QUẢ?

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,296

Ngày đăng: 13/07/2020

ÁP DỤNG CẤY MÁY CÓ HIỆU QUẢ?

Để đảm bảo an ninh lương thực trong nước và tăng sức cạnh tranh của gạo Việt trên thị trường quốc tế thì cơ giới hoá sản xuất là việc rất cần thiết. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, máy móc đã tham gia vào hầu hết các khâu sản xuất lúa như làm đất, gặt lúa, thu gom rơm rạ,… Còn khâu gieo cấy bằng máy tuy mới chỉ được một số lượng ít nông hộ áp dụng nhưng đã thể hiện ưu điểm vượt trội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?