BẮC GIANG: NHIỀU MỎ ĐẤT HOẠT ĐỘNG SAI PHÉP

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,839

Ngày đăng: 29/07/2020

BẮC GIANG: NHIỀU MỎ ĐẤT HOẠT ĐỘNG SAI PHÉP

Mặc dù UBND tỉnh Bắc Giang đã có Chỉ thị số 09 về tăng cường công tác Quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, nhằm kiểm soát tốt việc khai thác. Tuy nhiên, trên thực tế việc khai thác khoáng sản không phép, khai thác sai phép đến việc vi phạm môi trường, vi phạm về tải trọng, vi phạm hành lang an toàn giao thông và không thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước vẫn diễn ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?