CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG CÒN NHIỀU BẤT CẬP

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,373

Ngày đăng: 07/07/2020

CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG CÒN NHIỀU BẤT CẬP

Trầm cảm học đường là một vấn đề không nên và không thể coi nhẹ. Nhận thức được điều này, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư 31 Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường trong nhà trường phổ thông và có hiệu lực vào tháng 2/2018. Tuy nhiên, việc thực hiện còn nhiều bất cập.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?