ĐÀ NẴNG: GIÁ KHẨU TRANG ỔN ĐỊNH, NGƯỜI DÂN KHÔNG NÊN TÍCH TRỮ NHIỀU

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,990

Ngày đăng: 26/07/2020

ĐÀ NẴNG: GIÁ KHẨU TRANG ỔN ĐỊNH, NGƯỜI DÂN KHÔNG NÊN TÍCH TRỮ NHIỀU

Tại Đà Nẵng, sau khi thông tin về bệnh nhân covid19 thứ 419, đã có những lo ngại về tình trạng khan hiếm và đội giá khẩu trang y tế sẽ xảy ra trên địa bàn. Qua khảo sát thực tế, nguồn cung khẩu trang y tế vẫn đảm bảo cung cấp cho người dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?