ĐỀ NGHỊ ĐỔI MÀU BIỂN GIỮ NGUYÊN SỐ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,644

Ngày đăng: 14/07/2020

ĐỀ NGHỊ ĐỔI MÀU BIỂN GIỮ NGUYÊN SỐ

Ủng hộ việc triển khai Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đề nghị đổi màu nền biển nhưng giữ nguyên số đăng ký biển kiểm soát phương tiện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?