ĐỪNG ĐÁ TRÁCH NHIỆM TRONG XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,240

Ngày đăng: 06/07/2020

ĐỪNG ĐÁ TRÁCH NHIỆM TRONG XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

Việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng được quy định cụ thể trong luật, Nghị định, nhưng vì sao việc xử lý tại các địa phương vẫn gặp khó khăn. Đâu là nguyên nhân dẫm đến tình trạng này?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?